Category: Article

स्वमग्नता/ऑटिझम (Autism) म्हणजे काय?

स्वमग्नता हा एक प्रकारचा मनोविकार आहे. याचा शोध लिओ केनर यांनी सन १९४३ मध्ये लावला. अशी व्यक्ती आपल्याच विश्वात आणि विचारात रममाण असतात. ही मुले […]

Continue reading

ऐकू कमी येणाऱ्यांसाठी कानाचे मशीन

ऐकू कमी येणाऱ्यांसाठी कानाचे मशीन जर तुमच्या घरात कींवा आजूबाजूला वयस्कर व्यक्तीला ऐकू कमी 👂 येण्याची समस्या असेल व त्यामुळे त्यांचा स्वभाव अबोल 😷 कींवा […]

Continue reading

ऑटिझम म्हणजेच स्वमग्नता

ऑटिझम म्हणजेच स्वमग्नता हा लहान मुलांमधील एक न्युरोलॉजिकल आजार आहे. अनेकदा अशा मुलांना मतिमंद समजले जाते मात्र हा चुकीचा समज आहे. जितक्‍या लवकर तुम्हाला ऑटिझमच्या […]

Continue reading