Category: Article

कानाने कमी ऐकू येण्याची कारणे व लक्षणे

आजकाल मोठ्याप्रमाणात होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाममुळे बहिरेपणा हि समस्या सामान्य बाब झाली आहे, पण याच्या कडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. कार, बसेस, ट्रेन यांचे मोठ्याने वाजणारे कर्कश […]

Continue reading

ऐकू कमी येणाऱ्यांसाठी कानाचे मशीन

ऐकू कमी येणाऱ्यांसाठी कानाचे मशीन जर तुमच्या घरात कींवा आजूबाजूला वयस्कर व्यक्तीला ऐकू कमी 👂 येण्याची समस्या असेल व त्यामुळे त्यांचा स्वभाव अबोल 😷 कींवा […]

Continue reading