fbpx

कानाची काळजी काशी घ्याल ?

ear
कान जपा

सर्दी झाल्यास डॉक्टरांकडे जा. सर्दीचा आणि कानाच्या विकाराचा जवळचा संबध आहे. सर्दी झाल्यानंतर कफ नाकावाटे साफ होत नसेल व कानाच्या आत साचून राहिला असेल तर कालांतराने तो कानामध्ये साचतो. त्यामुळे नाकावाटे सर्दी वाहून नेणाऱ्या नलिकेवर दाब येतो. त्याचा संसर्ग कानात होऊन कानफुटीचा त्रास होतो.
कान स्वच्छ करताना कानामध्ये
कोणतीही टोकेरी वस्तू, पिना, गाडीची चावी घालू नका.
कानामध्ये तेलांचे थेंब, गरम पाणी, तेलात उकळलेला लसणाचा द्रव घालण्याचे प्रकार थांबवा.
कर्णकर्कश्श आ‍वाज होत असलेल्या ठिकाणी वावरू नका.
कानावर जोरदार आघात होत असलेल्या ठिकाणी जाऊ नका.
ध्वनीप्रदूषणाने कानावर ताण येत असेल तर डॉक्टरांकडे वैद्यकीय तपासणी करून घ्या. कानाच्या पडद्याला जर जखम झाली असेल किंवा छिद्र पडले असेल तर कानात आवाज येतो. कान दुखणे, कान जड झाल्यासारखा वाटणे, कानाची मागची बाजू दुखणे इ. लक्षणे आढळल्यास डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.
ही पथ्ये पाळा…

प्रवासादरम्यान कानात कापसाचे बोळे घालून ठेवा, अतिउष्ण तसेच अतिथंड हवेत जाताना काळजी घ्या.
कानात पाणी घालू नका, कान स्वच्छ राहतील, असे पहा.
डॉक्टरांकडे जाऊनच कान स्वच्छ करून घ्या.
मोठ्या आवाजाच्या गाड्या चालवणे तसेच सतत फोन किंवा मोबाइलवर बोलत राहणे, वॉकमन, आयपॅड, मोबाइलचे इअरफोन लावून मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणे टाळा.
स्टेशनवर ट्रेनच्या कर्णकर्कश्श आवाज सतत कानावर पडल्यामुळेही कानाची श्रवणक्षमता उत्तरोत्तर कमी होत जाते.
श्रवणक्षमता कमी होण्याचे पहिले लक्षण म्हणजे व्यक्ती मोठ्याने बोलू लागते. अशा व्यक्तींनी सहा महिन्यांतून एकदा कानाची तपासणी करून घ्यावी.
कान साफ करताना वापरल्या जाणाऱ्या साधनांमुळे मळ निघण्याऐवजी आतच ढकलला जाण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे कानातील मळ आत सरकत थेट कानाच्या पडद्याला चिकटण्याची शक्यता असते. कानाचा पडदा अतिशय नाजूक असल्याने त्याला थोडा जरी स्पर्श झाला तर कान दुखतो. तसेच मळ काढण्यासाठी अशा वस्तूंच्या वापरामुळे कानात इजा होण्याचीही शक्यता असते.
मळ काढण्यासाठी रात्री झोपताना कानात डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ड्रॉप्स घालावेत. त्यामुळे कानातला मळ बाहेर येण्यास मदत होते. सकाळी वर आलेला मळ चांगल्या प्रतीच्या बड्सने हलकेच बाहेर काढावा. रस्त्यांवर कानातल्या मळ काढणाऱ्यांकडून कान स्वच्छ करून घेण्याचे प्रकार बंद करा.
कानात मळ साचल्याने कान चावतो किंवा आतून खाज आल्यासारखी वाटते. अशा वेळी हाताची बोटे, पेन किंवा पेन्सिल कानात घालण्याची सवय अनेकांना असते, ती टाळा. पाण्यात पोहणाऱ्या व्यक्तींनी कानातले पाणी काढणे गरजेचे असते. कान व्यवस्थित साफ करून कान कोरडा ठेवणे आवश्यक आहे. कानात पाणी साचून राहिल्याने, घामाच्या धारा कानात जाऊन मळ साचण्याची किंवा कानात बुरशी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कान कोरडा राहील याची काळजी घ्यावी.
Keywords
in ear hearing aids
invisible hearing aids
hearing aid brands
affordable hearing aids
digital hearing aid price
top rated hearing aids
in the canal hearing aids
assistive listening devices
top hearing aids
waterproof hearing aids
best hearing aid brands
tiny hearing aids
phonak hearing aid prices
hearing aid manufacturers
inner ear hearing aid
good hearing aids
hearing aid dehumidifier
open fit hearing aids
hearing assist
hidden hearing aids
hearing loss treatment
hearing aid assistance
hearing amplification devices
over the ear hearing aid
latest hearing aids
hearing aid case
ric hearing aids
highest rated hearing aids
wireless hearing aids
hearing aid amplifiers
cros hearing aid
medicare hearing aids
phonak
analog hearing aid
completely in the canal hearing aids
cleaning hearing aids
siemens hearing aids cost
top 10 hearing aids
hearing aid implants
itc hearing aid
amp hearing aids
listening devices
bone anchored hearing aid
new ear hearing aids
hearing aids for seniors
different hearing aids
advance hearing aids
hearing aid centre
hearing aid mold
hearing aid dispenser
hearing aid phone
hearing aid store
which hearing aids
hearing assist devices
hearing disability
in ear hearing aid cost
hearing aid in ear canal
most popular hearing aids
best hearing aids for the price
modern hearing aids
hearing system
hearing aid ratings
nhs hearing aids
best hearing
high quality hearing aids
hearing loss aids
best hearing amplifier
ear amplifier
best bte hearing aids
hearing aids for severe hearing loss
hearing implants
kinds of hearing aids
hearing aid purchase
hearing aid accessories for adults
hearing amplification
hearing aid doctor
basic hearing aids
medicare and hearing aids
deaf hearing aid
electronic hearing aids
best inexpensive hearing aids
hearing aid help
moderate hearing loss
hearing aids and tinnitus
baha hearing aid
test your hearing
recommended hearing aids
custom hearing aids
disposable hearing aid
hearing aid financial assistance
best new hearing aids
hearing accessories
inside the ear hearing aids
new hearing devices
mild hearing loss
most effective hearing aids
profound hearing loss
cochlear implant
aids for hearing impaired
hearing loss hearing aid
deaf hearing machine
names of hearing aids
behind the ear aid
hearing loss devices
hearing aid coverage
hearing aid maintenance
open ear hearing aid
popular hearing aids
bicros hearing aid
the cost of hearing aids
hearing help devices
hearing aid devices prices
personal hearing device
hearing aids for small ears
severe hearing loss
new style hearing aids
hearing device for deaf
hearing aids that fit inside the ear
internal hearing aid
siemens digital hearing aid
hearing test cost
hearing machine for old people
top hearing aid companies
best in ear canal hearing aids
bte digital hearing aid
different kinds of hearing aids
hearing aid evaluation
hearing aid compatibility
hearing aid instrument
hearing loss solutions
hearing loss help
digital hearing instruments
hearing aids for children
hearing aid services
hearing aid industry
best small hearing aids
top hearing aid manufacturers
hearing appliances
hearing aids for adults
hearing test
hearing loss cure
hearing treatment
hearing aid makers
my hearing aids
hearing loss and hearing aids
hearing impaired products
people with hearing aids
test my hearing
inexpensive hearing devices
smallest hearing aids for adults
in ear hearing amplifier
best in canal hearing aids
different styles of hearing aids
where to buy hearing amplifiers
hearing aids for women
hearing aids for small ear canals
compare hearing aids
small hearing amplifiers
hearing aid business
good quality hearing aids
digital hearing aid manufacturers
deaf aid
hearing enhancement devices
best and smallest hearing aids
unitron hearing aid prices
best hearing aid manufacturers
hearing exam
smallest hearing aid available
receiver in canal hearing aids
best hearing aids for seniors
used hearing aids
electronic hearing devices
hearing test for adults
help with hearing loss
new small hearing aids
best ite hearing aids
old style hearing aid
nhs digital hearing aids
hearing aid market
in canal hearing aid cost
hearing aid adjustment
hearing test center
hearing benefits
hearing check
which is the best hearing aid on the market
hearing health
hearing dr
hearing loss prevention
what’s the best hearing aid on the market
very best hearing aids
hearing place
check your hearing
losing hearing
most recommended hearing aids
best rated hearing amplifiers
best digital hearing aids on the market
top 5 best hearing aids
hair aid
best itc hearing aids
help for hearing
best over the ear hearing aids
best rated behind the ear hearing aids
cool hearing aids
best hearing aids for older adults
over the ear hearing amplifiers
the hearing specialist
hearing loss doctor
the newest hearing aids
the hearing system
effectiveness of hearing aids
earhealth hearing specialists
i need hearing aids
top rated digital hearing aids
latest hearing aid devices
hearing audiology
highest rated digital hearing aids
best hearing aids ever
ear machine models
best bte digital hearing aids
hearing evaluation
hearing assessment
price of hearing aid device
the best hearing aid you can buy

Leave a Comment

Book Free Test & Trail

Enable Notifications OK -